Főoldal
 
Rédics község
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázatok
 
 
 
 
Civil szervezetek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézmények
 
 
 
 
 
 
Gazdaság
 
Turizmus
 
 
 
Sport
 
 
Közérdekű információk
 
Vallás
 
 
Közérdekű adatok
 
 
     
 
Hirdetmények
Körjegyzőség tetőcseréjéhez anyagbeszerzésre szerződés kötése
2008-10-08 - 2009-12-15

Szerződéskötésről tájékoztató

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény 99. § (4) bekezdése és 300. § (6) bekezdése alapján közzéteszem, hogy Rédics Község Önkormányzata a rédicsi körjegyzőség tetőszerkezetének helyreállításához szükséges anyagok beszerzése céljából egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le, s a nyertes ajánlattevővel 2008. október 7-én az alábbi tartalommal megkötötte a szállítási szerződést:

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

 

Mely létrejött egyrészről a Zala Megyei Bíróság mint cégbíróságon 20-09-061544 cégjegyzékszámon nyilvántartott MOZAIK-ALKAGÉP Gépalkatrész- és Építőanyag-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8960 Lenti Petőfi u. 33., adószáma: 11345556-2-20, bankszámlaszáma: 75000325-12004506) képviseletében Horváth Zoltán ügyvezető a továbbiakban, mint szállító

 

Másrészről Rédics Község Önkormányzata 8978 Rédics Vasút út 10. adószáma: 15432089-2-20, bankszámlaszáma: 11749022-15432089, képviseletében Stokker Sándor polgármester és Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző továbbiakban, mint megrendelő között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

 

I.         A szerződés tárgya, célja

I/1.    Megrendelő a rédicsi körjegyzőség tetőszerkezetének helyreállításához szükséges anyagbeszerzés céljából egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a szállító.

I/2.    Felek az ajánlattételi felhívásban, a szállító ajánlatában foglaltaknak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően megkötik a szerződést.

 

II.     Megrendelés és teljesítés

II/1.  A megrendelő által megrendelt, a szállító által szállítandó áruk a következők:

a)     Creaton Hortobágy alapcserép 7.650 db

b)     Kúpcserép + rögzítő kapocs 81 db

c)     Kezdő kúpcserép 2 db

d)     Tetőléc 50/30 mm‑es (rovarölőszerrel és égéskésleltetővel) 2.000 fm

e)     Oromdeszka, ereszdeszka, gyalult 25 mm‑es vastagságú, 15 cm szélességű 66 fm

f)      Tetőfólia cserépfedés alá 550 m2

g)     Oromszegély horganyzott 0,55 mm‑es acéllemezből 25 cm kiterített szélességgel 33 fm

h)     Hófogó fémlemezből piros színben 276 db

II/2.  A teljesítésre 2008. október 29. és 2008. október 31. közötti időpontban kerül sor. Szállító a megrendelt áru átadásának-átvételének várható időpontjáról legalább három nappal korábban értesíteni köteles megrendelőt. Megrendelő köteles gondoskodni az áru átvételéről. Amennyiben a megrendelő nem venné át az árut, úgy szállító valamennyi kárát köteles megtéríteni.

II/3.  Késedelmes – 2008. október 31. utáni – teljesítés esetén szállító kötbért köteles fizetni, melynek összege a beszerzés értékének napi 2 ‰‑e, de legfeljebb a vételár 10 %‑a. A szállító teljes kártérítési felelősséggel tartozik a késedelmes teljesítésből adódó károkért.

II/4.  A teljesítés helye Megrendelő székhelye (Rédics, Vasút u. 10.), ahova Szállító az árut átadásra leszállítja.

Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az átvétel időpontjában az áru átvételét elvégezze, vagy gondoskodjon az áru átvételére meghatalmazott képviselője jelenlétéről.

II/5.  Az áru mennyiségi és minőségi megvizsgálása a teljesítés helyén történik meg. A megrendelő az áru mennyiségét és minőségét tételesen köteles ellenőrizni. A megrendelő a szállítólevélen aláírásával igazolja, hogy az árut teljes, hiánytalan mennyiségben átvette. A leszállított, átadott építési anyagok minőségi és mennyiségi átadás-átvétele minden esetben szállítólevelek alapján történik. A megrendelő a leszállított raklapok bontási időpontjáról előzetesen tájékoztatja a szállítót.

A minőségi hibát a megrendelő az átvételtől számított 3 (három) napon belül köteles írásban jelezni a szállító felé, megjelölve egyben az általa választott szavatossági igényt. A raklapon szállított áru átvételének napja a raklapok bontásának időpontja, a minőségi hiba bejelentésének határideje ezen időponttól kezdődik.

II/6.  A szállító köteles minden olyan tájékoztatót, használati utasítást és tanúsítványt átadni, amely az átadott árura vonatkozik.

II/7.  A szállító a jelen szállítási szerződés alapján leszállított áruk feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

II/8.  Megrendelő a raklapokat 2008. december 15‑ig szállító lenti telephelyére visszaszállítja.

 

III.  Árak és pénzügyi teljesítés

III/1. A szállítandó termékek vételára nettó 1.076.172 Ft + 20 % (215.234 Ft) ÁFA, azaz bruttó 1.291.406 Ft (egymillió-kétszázkilencvenegyezer-négyszázhat forint).

III/2. Szállító a szállított árukról tételes számlát állít ki, melynek a fizetési határidő lejárta előtt legalább 8 (nyolc) nappal meg kell érkeznie a Megrendelőhöz. Megrendelő a vételárat a teljesítést (az áru kiszállítását) követő 30 (harminc) napon belül fizeti meg.

A fizetési mód a szállító bankszámlájára történő átutalás. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha az ellenérték a szállító számláján jóváírásra kerül.

III/3. A késedelmes fizetés esetén a megrendelő a késedelembe esés napjától kezdve köteles az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is megfizetni.

 

IV.   Vegyes rendelkezések

IV/1. Jelen szerződés aláírásnak napjától a vételár kiegyenlítésének napjáig érvényes.

IV/2. A jelen szerződésből eredő jogokat a megrendelő sem ellenérték fejében, sem pedig ingyenesen másra nem ruházhatja át.

IV/3. A felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalások útján kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére értékhatártól függően kikötik a Lenti Városi Bíróság, illetve a Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

IV/4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános és a szállítási szerződésre vonatkozó különös szabályai vonatkoznak.

IV/5. Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, megrendelő a szerződést honlapján közzéteszi.

Ezt a szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után jóváhagyólag írták alá.

 

 

 

Stokker Sándor

 

  polgármester

 

 

 

 

 

 

 

« Vissza
 
 
 
Gyengénlátók számára.
Redics.hu vakok és gyengénlátók számára is olvasható verziója.
 
  Hirdetmények
 

POZIVNICA Cross-Culural Tool-Kit HR

 
 

MEGHÍVÓ Cross-Culural Tool-Kit HU

 
 

Rédics zártkerti besorolású területeinek infrastruktuláris fejlesztése

 
 

Rédics zártkerti besorolású területeinek infrastruktuláris fejlesztése

 
 

Tájékoztatás Gosztola község lakosságának

További hirdetmények
  Aktualitások
 

Rédicsi Hírmondó 8. szám
2017-01-02 15:31:26

 
 

Szilveszter Rédicsen
2016-12-30 20:40:41

 
 

Karácsonyi műsor a kultúrházban
2016-12-12 18:37:56

 
 

Házhoz megy a MIKULÁS
2016-11-18 17:53:33

 
 
UMFT
 
Magyar falu program
Impresszum Legyen a kezdőlapom Hozzáadás a kedvencekhez
Megtekintve 3036. alkalommal.