Főoldal
 
Rédics község
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázatok
 
Civil szervezetek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézmények
 
 
 
 
 
 
Gazdaság
 
Turizmus
 
 
 
Sport
 
 
Közérdekű információk
 
Vallás
 
 
Közérdekű adatok
 
 
     
 
Hirdetmények
Óvodai beíratás 2015.
2015-03-27 - 2015-04-28

K Ö Z L E M É NY

A 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás által fenntartott Rédicsi Napköziotthonos Óvodába /Rédics Sziklai u. 1./ a gyermekeket a 2015/2016. nevelési évre 2015. április 27-28 napján /hétfő-kedd/ 7,00-17,00 óra között lehet beíratni.

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény /továbbiakban: Nkt/ 4. §. 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tartó időszak.

Az a gyermek, aki 2015. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /2015. szeptember 1-től/ legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, így azok a szülők, akiknek gyermekei 2015. augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket /előfelvételis jelentkezők/, gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2015/2016. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében dönt az óvoda vezetője.

Az Nktv. 49. §. /2/ és /3/ bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek környezetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

Az óvoda felvételi körzete: Baglad, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Resznek, Rédics, Szijártóháza, Zalaszombatfa.

Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek, abban az évben, amelynek a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §. a/ pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

A 20/2012. /VIII.31./ EMMI rendelet 20. §. /2/ bekezdése szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás fenntartásában működő óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe. A szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján a sajátos nevelési igényű gyermek az óvodai nevelésben részt vehet. A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül.

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt és az érvényes jogszabályi előírás alapján legkésőbb május 29-ig határozatban tájékoztatja az érintett szülőket. Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címezve a felvételt elutasító óvodához benyújtva lehet.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül hozzák magukkal:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót /gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványt/
  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványt /a gyermek lakcímkártyája/,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő /gondviselő/ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői véleményt.

 

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2015. május 30-ig írásban értesíti a szülőt.

 

Kérem a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük valamely intézetbe történő beíratásáról.

 

Rédics, 2015. március 26.

 

 

                                                                                                                    Kercsmár István s.k.

                                                                                                                       társulás elnöke

« Vissza
 
 
 
Gyengénlátók számára.
Redics.hu vakok és gyengénlátók számára is olvasható verziója.
 
  Hirdetmények
 

Pályázat óvodavezetői állásra

 
 

Pályázat falugondnoki munkakör betöltésére

 
 

Tanítói álláspályázat

 
 

Emergency Service Kft tájékoztató

 
 

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos hirdetmény időseknek

 
 

Móra Ferenc Általános Iskola adatkezelési útmutatók

 
 

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás, kormányrendelet

 
 

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

 
 

Tájékoztatás a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadásáról, ügyintézésről

 
 

Polgármesteri Intézkedés a Rédicsi Napköziotthonos Óvoda bezárásáról

További hirdetmények
  Aktualitások
 

Rédicsi Hírmondó 8. szám
2017-01-02 15:31:26

 
 

Szilveszter Rédicsen
2016-12-30 20:40:41

 
 

Karácsonyi műsor a kultúrházban
2016-12-12 18:37:56

 
 

Házhoz megy a MIKULÁS
2016-11-18 17:53:33

 
 
UMFT
 
Magyar falu program
Impresszum Legyen a kezdőlapom Hozzáadás a kedvencekhez
Megtekintve 1412. alkalommal.